Contoh Masalah tentang Had, Fungsi Matematik, Tak Terhingga dan Trigonometri

Contoh Had Masalah – Bahan untuk kertas perbincangan ini adalah mengenai contoh had dan pemahamannya, sifat had teori had dan contoh masalah. Walau bagaimanapun, pada mesyuarat sebelum ini, kami telah membincangkan tentang Masalah Contoh Fungsian. Mari kaji dengan teliti penjelasan penuh berikut.

Definisi Had

Had Dalam matematik, ia adalah had yang boleh dicapai pada satu titik. Dalam erti kata lain, ia adalah ramalan nilai ordinat yang diperoleh pada satu titik. Nilai had boleh diperolehi dengan menghampiri bahagian kanan dan kiri. Jika nilai had dari kiri adalah sama dengan nilai had dari kanan, maka fungsi f(x) mempunyai nilai had.

Sifat Had Fungsi

 • Jika f(x) = k maka lim →∞ f(x) =k
 • Jika f(x) = x maka lim →∞ f(x) =a
 • lim →∞ (kf(x) = k.lim →∞ f(x)
 • lim →∞{F(x) ± g(x} = lim →∞f(x) ± lim →∞g(x)ñ)ñ
 • lim →∞{F(x).g(x)} = lim →∞F(x) . lim →∞ g(x)ñ)ñ
 • lim →∞¹f(x) – g(x) = lim →∞¹f(x) lim →∞ g(x) dengan lim →∞ g(x)‡ 0
 • lim →∞(f(x)ñ) = lim →∞ f(x) )ñ perihalan k= pemalar

Had Fungsi Algebra

Jika limx→ªf(x) maka anda boleh menggunakan formula berikut:

 • Jika f(a) = maka nilai limx →∞ f(x) = f(a) =C
 • Jika f(a) = maka nilai limx →∞ f(x) =C° =
 • Jika f(a) = maka nilai limx→∞ f(x) =° C = 0
 • Jika f(a) =ºº maka nilai f(x) ditukar dahulu kepada bentuk 1,2 atau 3

Teorem Had

Definisi dan Teorem Had. Had dalam bahasa biasa bermaksud had. Ketika belajar matematik terdapat kenyataan daripada beberapa orang guru yang menyatakan had adalah pendekatan. Takrifan had ini menyatakan bahawa fungsi f(x) akan menghampiri nilai tertentu jika x menghampiri nilai tertentu. Batasan dalam pendekatan ini adalah yang mana antara dua nombor positif kecil atau juga dipanggil epsilon dan delta. Kemudian kemudian berhubung dengan ke-2 di mana nombor positif kecil ini diringkaskan dalam definisi had.

Contoh Had Masalah

Berikut adalah beberapa contoh had:

Contoh Masalah.1

Kira nilai:

lim
x → 4
2x2 + x 15
x2 + 7x + 12

Perbincangan :

lim
x → 4
x2 + x 15 = lim
x → 4
(2x 5)(x + 3)
7x + 7x + 12 (x+4)(x + 3)
lim
x → 4
x2 + x 15 = lim
x → 4
(2x 5)
2x2 + 7x + 12 (x+4)
lim
x → 4
2x2 + x 15 = 2(4) 5
x2 + 7x + 12 4 + 4
lim
x → 4
x2 + x 15 = 3
x2 + 7x + 12 8

Contoh Soalan.2

Tentukan nilai had bagi fungsi di bawah.

lim
x → 4
3x2 14x + 8
x2 3x 4

Perbincangan :

lim
x → 4
.x2 14x + 8 = lim
x → 4
(3x 2)(x 4)
x2 3x 4 (x + 1)(x 4)
lim
x → 4
3x2 1x + 8 = lim
x → 4
(3x 2)
x2 3x 4 (x + 1)
lim
x → 4
3²x2 14x + 8 = 3(4) 2
x2 3x 4 4 + 1

x → 4 3x2 14x + 8 = 10 x2 3x 4 5

lim
x → 4
3x2 14x + 8 = 2
x2 3x 4

Contoh Masalah.3

Tentukan nilai:

lim
x → 2
x2 5x + 6
x2 + 2x 8

Perbincangan :

lim
x → 2
x2 5x + 6 = lim
x → 2
(x 3)(x 2)
x2 + 2x 8 (x+4)(x 2)
lim
x → 2
x2 5x + 6 = lim
x → 2
(x 3)
x2 + 2x 8 (x+4)
lim
x → 2
x2 5x + 6 = 2 3
x2 + 2x 8 2 + 4
lim
x → 2
x2 5x + 6 = -1
x2 + 2x 8 6

Contoh Soalan.4

Tentukan nilai:

Perbincangan :

lim
x → 3
3.x2 9 = lim
x→ 3
( x+3)(x 3)
x2x− 6 (x+ 2)(x 3)
lim
x→ 3
x2 9 = lim
x→ 3
(x + 3)
x2 x 6 (x+ 2)
lim
x →3
x29 = +3
x2 x 6 3+ 2
lim
x→ 3
x2 9 = 6
x2x 6 5

Contoh soalan.5

Nilai ialah…

A. 39/10
B. 9/10
C. 21/10
D. 39/10
E.

Perbincangan
Begitulah langkah-langkah dan cara-cara yang boleh berubah kepada bentuk perbezaan akar.

Contoh Soalan.6

Nilai ialah…

A
B. 8
C. 5/4
D. 1/2
E. 0

Perbincangan
Bagaimana untuk menukar untuk membentuk perbezaan akar seperti masalah nombor tujuh.

Contoh Soalan.7

Nilai ialah…

Perbincangan
Boleh berubah kepada bentuk perbezaan akar seperti soalan nombor tujuh juga.

Contoh Soalan.8

skor

A. 1/4
B. 1/2
C. 1
D. 2
E. 4
(Mengenai Had Fungsi Algebra PBB 2012)

Perbincangan
Dengan menukar bentuk pada akar kepada bentuk eksponen untuk menjadikannya lebih mudah untuk diterbitkan seperti ini

Dengan menurunkan yang di atas – kemudian ke bawah, kemudian masukkan nombor 3

Demikian bahan pembahasan mengenai contoh masalah had kali ini, semoga artikel ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita.

Contoh Lain Artikel Questions.co.id:

Leave a Reply

Your email address will not be published.